Uygulama Alanları

Skysens’in Odaklandığı Çözümler

Endüstri 4.0

Skysens, fabrika ve üretim tesislerinde kullanılan makinaların uzaktan takip edilebilmesi için gereken kablosuz IoT teknolojisini en güvenli şekilde kurar ve Endüstri 4.0 için gereken iletişim altyapısını oluşturarak makinalar ve üretim prosesleri üzerinde tam kontrol sağlar.

Kolay kurulumlu ürünleri ile Skysens, makinelerdeki enerji tüketimi, sıcaklık, nem, titreşim, hareket takibi, bilgisini anlık olarak monitör edebilir, bu veriler için rapor hazırlayabilir ve alarm üretebilir.

Aynı zamanda PLC tabanlı makinelerin MODBUS entegrasyonunu gerçekleştirerek aldığı enerji tüketimi, üretim sayısı, arıza sayısı ve arıza nedenleri gibi verilerin gösterimi ve analizi ile oluşabilecek üretim ve enerji kayıplarını minimuma indirir. Makine kullanımı ile alakalı verimlilik hesaplarını herhangi bir hataya mahal vermeden anlık olarak raporlayabilir.

Aylık Üyelik Sistemi

Skysens, ilk yatırım maliyetinizi ortadan kaldırarak aylık üyelik sistemi ile fabrikalarınızı akıllı üretim alanlarına dönüştürür. İş yerinizdeki verimliliği maksimuma çıkarmak için gereken donanım, yazılım, kurulum, bakım, onarım gibi hizmetlerin tamamını bir paket olarak aylık ödemeler dahilinde sunar.

Tek Ekranda Tam Kontrol         

SkyApp ile fabrikanızdaki tüm cihazlardan gelen veriler tek bir ekran üzerinde kolaylıkla takip edilir.

Kullanıcı dostu arayüzleri ile SkyApp makinelerden aldığı enerji tüketimi, sıcaklık, nem, titreşim gibi verileri anlık olarak monitör edebilir. Belirlenen kriterleri aşan makinalar için anlık alarmlar üretilir ve geçmişe dönük raporlar oluşturulabilir.Toplanan bu veriler üzerinde uzun soluklu analitik ve yapay zeka çalışmaları yapılarak üretim verimlilikleri arttırılarak üretim maliyetleri düşürülür.

Kolay Kurulum

Birçok ölçüm fonksiyonunu aynı anda gerçekleştirmek üzerine tasarlanan Skysens ürünleri, kolay kurulum özelliği ile herhangi bir üretim alanını dakikalar içinde akıllı IoT ağı ile yönetilen bir alana çevirebilir.

Kablosuz ve Genişletilebilir Altyapı

Skysens, sahadaki cihazların kablosuz haberleşmesini sağlayan bir ağ teknolojisi sunar.Bu teknoloji global LoRaWAN teknolojisi ile uyumlu olup, Skysens tarafından endüstriyel sahalar için özel olarak geliştirilmiştir.Bu sayade kullanıcılar hem global bir teknolojinin sağladığı güvenilirlik ve global uyumluluktan yararlanmakta, hem de Skysens teknolojisinin ek sağladığı güvenlik ve endüstriyel ortamların şartlarına uygun bir sistem elde etmiş olurlar.

Diğer teknolojilerden farkı endüstriyel şartlarda bile sistemin 15km gibi çok uzun menzillerde çalışması , sensörlerin uzaktan akıllı şekilde yönetilmesi ve ek başka bir yazılım ve donanıma ihtiyaç duymadan mobil ve desktop üzerinden başka sistemlerle entegre bir şekilde çalışabilmesidir.

Akıllı Şehirler

Skysens uçtan-uca , bütünleşik, şehir tarafından yönetilen akıllı şehir altyapısı sunar. Bu altyapı sayesinde bir şehir bir çok akıllı uygulamayı aynı anda kullanabilir.

Akıllı şehirlerin ihtiyacı olan sensör altyapısının büyük bir çoğunluğu düşük veri iletişimi yapan, pil ile izole şekilde çalışan sistemlerdir.

Bu gibi sistemler şehre ait kablosuz bir ağ ile desteklendiği zaman, oldukça düşük maliyetli, şehir çapında çalışan, bilgi işlem altyapıları gibi şehrin kendisine ait olan bir sistem ortaya çıkmakadır.

Bu sayede, başka telekom şirketlerinin sunduklarının aksine, yüksek iletişim maliyetleri olmadan,toplam işletme maliyetleri oldukça düşük bir şekilde, şehir yönetimlerinin istedikleri gibi esnetebildikleri bir nesnelerin interneti altyapısı şehre kazandırılmaktadır.

– Akıllı Sokak Aydınlatması
– Akıllı Otopark Sistemi
– Akıllı Çevre Yönetimi
– Akıllı Atık Toplama
– Akılıı Enerji Yönetimi
– Akıllı Sayaç Okuma
– Akıllı Takip

Tarım

Skysens’in kablosuz ağ teknolojisini ve uzun ömürlü düşük maliyetli sensörleri  aynı anda sağlama kapasitesi, tarımdaki sulama kontrolü, mikro klima kontrolü, enerji ve makine yönetimi gibi temel problemlere esnek çözümler getirmektedir.

Skysens teknolojisinin sahip olduğu esneklik , tarım alanında uçtan uca çözümlerin pratik ve düşük maliyetli gerçekleşmesini sağlamaktadır. Düşük maliyetli bir gateway 15 km uzaklıktaki tarlalar ve seralardaki sensörlerden toprak, hava, makine ve enerji takibini yapabilmekte, buraları kontrol edebilmektedir. Aynı zamanda Skysens IoT platformuna entegre edilen tarımsal makro veriler ve web servisler sayesinde bitkiler hakkındaki zirai bilgiler ışığında kritik sıcak ve nem verileri kullanılarak kararlar verilebilmekte, sulama verimliliği ve hastalık riski kontrol edilmektedir.

Akıllı Şebekeler

Sayaç okuma, şebekelerin temel parametrelerinin takip edilmesi, enerji kesintilerinin takip edilmesi gibi düşük maliyetli , düşük veri iletimli uygulamalar sayesinde Skysens düşük maliyetli akıllı şebeke uygulamaları sunmaktadır.

Uzaktan sayaç okuma sistemleri (OSOS) hem kapalı hem açık alanlarda, elektrik, su , gaz ve kalorimetre için esnek bir şekilde yapılabilmektedir.Skysens teknolojisinin sahip olduğu düşük batarya tüketimi ve kolay entegrasyon altyapısı ile sahada kurulu sayaçların üzerinde bulunan RS485, Optik, Pulse gibi arayüzlere Skysens uç birimleri takılmakta, açık alanlarda 5-7 km gibi mesafelerden, kapalı alanladarda 500-1000 m gibi ve 8-10 kat farklarından okumalar yapılabilmektedir.

Bununla beraber, elektrik için enerji analizörleri ve diğer MODBUS entegrasyonuna sahip ölçme ekipmanları ile , su , doğalgaz ve ısı şebekeleri üzerindeki MODBUS entegrasyonu veya pulse entegrasyonu yapabilen cihazlara bağlanan skysens uç birimleri bu şebeklerin uzaktan takip edilmesine, kesinti ve diğer şebeke parametrelerinin kullanıcıya özel network ve yazılım entegrasyonu ile takip edilebilmesini düşük maliyetler ile sağlamaktadır.